ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

เลขที่ : 65 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวัว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

โทรศัพท์ : 039-609675-7 โทรสาร : 039-609675

E-mail : khaovovl@hotmail.com

facebook : https://www.facebook.com/khaovovl

Line

Q&A / ช่องทางการติดต่อ