ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยบ้านสาคู (ต่อเนื่องจากเดิมนิยมานุสร 6) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยบ้านสาคู (ต่อเนื่องจากเดิมนิยมานุสร 6) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อเรา