ทต.เทศบาลเขาวัว-พลอยแหวน พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ในสถานที่กลุ่มเสี่ยง บริษัทไทยวัฒน์วิศวการทาง

อังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. งานบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เข้าดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามคำร้องของ บริษัทไทยวัฒน์วิศวการทาง หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เนื่องจากพบผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Q&A / ช่องทางการติดต่อ