ทต.เขาวัว-พลอยแหวน พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)


วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามคำร้องของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด มหาชน บ้านเลขที่ 83 หมู่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อและกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง


Q&A / ช่องทางการติดต่อ