ตรวจรับงานจ้าง “โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 6 (บ้านนายสาคู) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว”

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับงาน “โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 6 (บ้านนายสาคู) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี” จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,650 ตารางเมตร

Q&A / ช่องทางการติดต่อ