โครงการขุดลอกร่องทางระบายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

โครงการขุดลอกร่องทางระบายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

วันที่ 17/09/64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองช่างเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินการขุดลอกร่องกำจัดดินโคลน ขยะ และวัชพืช เพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลสะดวก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ