มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวที่สัมผัสเสี่ยงสูงพร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ นางจิตรลดา สุทธิผล (สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ครอบครัว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีคำสั่งให้กักตัว 14 วัน อยู่ในเคหสถานตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี และพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ