ทต.เขาวัว-พลอยแหวน มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค และ วัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) ช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ม.5,6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีคำสั่งให้กักกันตัว 14 วันอยู่ในเคหสถานตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ