ทต.เขาวัว-พลอยแหวน ได้เข้าพ่นยาฆ่าเชื้อและประสานขอรถเทศบาลรับส่งผู้พบเชื้อ

ขอขอบคุณ ผญ.จำนอง สาทก. ผู้ช่วย และ สท.ถวิล ขันวิเศษ สท.ชาติชาย คีรีรัตน์ เขต2 ที่ได้เข้าพ่นยาฆ่าเชื้อและประสานขอรถเทศบาลรับส่งผู้พบเชื้อ

ติดต่อเรา