การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอำนาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การกล่าวคำปฏิญาณตน (สมาชิกสภาใหม่) และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมการประชุมฯ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ