กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

✅ นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ มาด้วยทุกครั้ง ✅ หากผู้มีสิทธิไม่สะดวกเดินทางมารับเบี้ยยังชีพฯ ในวันดังกล่าว ติดต่อขอรับเงินได้ที่ ณ สนง.เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ภายในวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ในวันและเวลาราชการ) ✅ ช่องทางรับเงินเบี้ยยังชีพสามารถรับได้ทั้งแบบเงินสดและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

Q&A / ช่องทางการติดต่อ