โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยดีปลี หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ด้วย เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน จะทำการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยดีปลี หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระยะทาง 1,350 เมตร ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

Q&A / ช่องทางการติดต่อ