ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสาร-ค.29-65

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565

1. 2U มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล

2. 4 ข้อต้องทำ! หลังท่องเที่ยววันหยุด

3. ปภ.แนะนำวิธีรับมือน้ำท่วมในสถานการณ์ต่างๆ

4. MEA ห่วงใยใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในสภาวะน้ำท่วม

5. ลักษณะการปล่อยกู้เงินที่ต้องระวังให้ดี ถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ