26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นำโดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โทษและพิษภัยของยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันตระหนัก รวมถึงการเฝ้าระวังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

🚨☎️ โดยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดได้ หากพบเห็นผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด ได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

Q&A / ช่องทางการติดต่อ