งานตัดต้นไม้/กิ่งไม้ เพื่อป้องกันอันตรายจากการหักโค่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ที่ยื่นล้ำบริเวณริมทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อป้องกันต้นไม้ล้มทับ/ฉีกหักก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา

Q&A / ช่องทางการติดต่อ