สำรวจความต้องการของ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ประสงค์จะทำงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจ้างแรงงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม : คนพิการ หมายถึง คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หมายถึง บุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัวคนพิการ การสำรวจข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีดำเนินการต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 039-609675-7 , 089-9388616 งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ