ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายนครินทร์ สีวงกต (นายกองค์การบริการส่วนตำบลพญาเย็น) พร้อมด้วยคณะ จำนวน 112 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรและบ้านเมืองที่ดี และการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ