ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตในโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ระหว่างเดือนเมษายน – ธันวาคม 2565 ณ โรงพยาบาลที่รับบริจาคโลหิตใกล้บ้าน

ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตในโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ระหว่างเดือนเมษายน – ธันวาคม 2565 ณ โรงพยาบาลที่รับบริจาคโลหิตใกล้บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ค้นหารายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ โรงพยาบาลที่รับบริจาคโลหิต

Q&A / ช่องทางการติดต่อ