โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) นายสนทรรศ จันทอุทัย (รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) ได้รับมอบหมาย นำเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %” ซึ่งจัดโดย โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) จากนั้นก็ได้ออกรณรงค์ขับขี่มอเตอร์ไซต์โดยสวมหมวกนิรภัยไปยังจุดต่างๆในพื้นที่ เพื่อปลูกจิตสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนไทยใส่หมวกกันน็อคจนเป็นนิสัย เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยที่สุด โดยมีกฎ 3 ข้อ คือ ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม

Q&A / ช่องทางการติดต่อ