งานตัดต้นไม้/กิ่งไม้ เพื่อป้องกันอันตรายจากการหักโค่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ยืนต้นตาย หมู่ที่ 2 และ ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำแนวทางสาธารณะ หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อป้องกันอันตรายจากต้นไม้ล้มทับ/กิ่งไม้ฉีกหักแก่ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา

Q&A / ช่องทางการติดต่อ