เก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายสุขุมวิทและสายพระยาตรัง

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นำโดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และพนักงาน เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมกันเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยการเก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืชริมทาง พร้อมทั้งกำจัดป้ายโฆษณาที่ชำรุดและไม่ได้ใช้งานแล้ว บริเวณถนนสายสุขุมวิทและสายพระยาตรัง เนื่องจากจังหวัดจันทบุรี ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2565 ในระดับประเทศ รอบตัดสิน โดยทางผู้ตัดสินลงพื้นที่เข้าตรวจประเมินในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นี้

Q&A / ช่องทางการติดต่อ