ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มที่มีสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มที่มีสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เริ่มเดือนพฤษภาคม 2566 ทุกวันพฤหัสบดี(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ลิงลม และ ข้อความ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ