เก็บขยะ บริเวณถนนสายสุขุมวิทและถนนสายพระยาตรัง เพื่อเตรียมการต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่จะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นำทีมโดย นายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมกันเก็บขยะเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณถนนสายสุขุมวิทและถนนสายพระยาตรังในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลฯ เพื่อเตรียมการต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่จะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในจังหวัดจันทบุรีเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้เกิดขยะขึ้นมากกว่าปกติ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ