เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ช่วยเหลือเข้าจับงูภายในบ้านพักอาศัย

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้ช่วยจับงูเหลือมภายในบ้านพักอาศัย เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับงูออกจากพื้นที่ดังกล่าวเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานมีพิษและได้นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ