ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน 2 หลังคาเรือน คือราย นายสุริยะ จาระวรรโณ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และ นางสาวมณีรัตน์ จันทสิทธ์ บ้านเลขที่ 75/5 หมู่ที่ 6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุวาตภัย เมื่อเวลา 15.30 น.วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา การให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. พ.ศ.2543

Q&A / ช่องทางการติดต่อ