ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ สังกัดเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป และพิธีวางพวงมาลา โดยมี พ.จ.อ.วิวัฒน์ เหมเวช (ปลัดอำเภอ) รักษาราชการแทน นายอำเภอท่าใหม่ เป็นประธานในพิธี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ