กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นำโดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และพนักงานทุกส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดเส้นทาง ซอยปรีดี หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

Q&A / ช่องทางการติดต่อ