รดน้ำดําหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ณ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นำโดย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพรจาก ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (นายวินัย แพทย์รังษี) และคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

Q&A / ช่องทางการติดต่อ