ติดตั้งป้าย ทิ้งขยะให้ลงถัง ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บทำความสะอาดขยะนอกถังที่นำมากองทิ้งไว้โดยไม่ทิ้งลงถังในจุดที่จัดเตรียมไว้ บริเวณทางสาธารณะริมสระน้ำ (ใกล้สำนักสงฆ์เขาสิงห์) หมู่ที่2 ต.พลอยแหวน พร้อมติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนดหากพบเห็นการทิ้งขยะในที่สาธารณะ

โปรดแจ้งมายังเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สำนักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ☎ 039-609675 , 089-9388616

ติดต่อเรา