เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ทำให้ประชาชนใช้รถเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ เพื่อเป็นการลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ตั้งจุดบริการประชาชน จุดตรวจ ณ ถนนสายพระยาตรัง (บริเวณหน้า บริษัท ทู คอนซูเมอร์ จำกัด) หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 โดยการมีส่วนร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตำรวจบ้าน อปพร. อสม. หน่วยงานตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ที่เกี่ยวข้องร่วมภารกิจปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

🚨 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

🚨 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

Q&A / ช่องทางการติดต่อ