ประกาศ เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2566 ในจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

นัดประชุมสภา-วิสามัญ-สมัย1-66

Q&A / ช่องทางการติดต่อ