ปศุสัตว์จันทบุรี บูรณาการกับ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในสำนักสงฆ์

วันพุธที่ 8 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ (ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี) น.สพ.ณัฐพล พุฒเมือง (นายสัตวแพทย์ชำนาญการ) และ อสม.สังกัดปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) นายสนทรรศ จันทอุทัย (รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) และ เรือเอกหญิงสุรีพักตร์ ข่าลา (นักวิชาการสาธารณสุข) สังกัดเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรค ณ สำนักสงฆ์เขาสิงห์ ตั้งอยู่ บ้านไร่สูง ม.2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี โดยบูรณาการงานร่วมกันออกหน่วยเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว และรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ที่อาศัยบริเวณสำนักสงฆ์เขาสิงห์และบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ผลการปฏิบัติงาน ฉีดวัคซีน สุนัข แมว รวม 12 ตัว ผ่าตัดทำหมัน ควบคุมประชากรสัตว์ รวม 10 ตัว สร้างความปลอดภัยแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ที่มาทำบุญ พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่พระสงฆ์ หากถูกสุนัข แมวกัด ข่วน ให้ล้างแผลด้วยสบู่ ใส่ยาทาแผล กักสุนัขหรือเฝ้าสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

Q&A / ช่องทางการติดต่อ