ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงตรวจสอบพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เนื่องจากได้รับการประสานงานมายังเทศบาลฯว่า พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นคนงานโรงโม่หิน เอ็น.พี.ซี. จึงได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออก โดยการฉีดพ่นหมอกควันบริเวณโดยรอบที่พักอาศัย และแจกทรายอะเบท พร้อมแนะนำวิธีการกำจัดลูกน้ำยุง คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง

จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกบ้านช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” 1.เก็บบ้านให้สะอาด โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง2.เก็บขยะเศษภาชนะรอบบ้าน ทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ รวมทั้งการกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่ เช่น การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด เช่น ทายากันยุง นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด กำจัดยุงโดยใช้ไม้ช็อตไฟฟ้า จุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุง เป็นต้น

Q&A / ช่องทางการติดต่อ