โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬากรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)

วันอังคารที่ 7 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ดำเนินงานตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬากรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้น ได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,066 โด๊ส กับผู้นำชุมชนทั้ง 2 ตำบล(ตำบลเขาวัวและตำบลพลอยแหวน) เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ ที่ได้ขึ้นทะเบียน จำนวน 1,989 ตัว และสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ จำนวน 77 ตัว ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ซึ่งเป็นการป้องกันและลดอัดตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว และลดความเสี่ยงของประชาชนถูกสุนัขและแมวที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ