ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว – พลอยแหวน) เป็นประธานประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Q&A / ช่องทางการติดต่อ