ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยนิยมานุสร 15 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจการจ้าง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยนิยมานุสร 15 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร โดย หจก.สหพัฒนพงษ์การช่างจันทบุรี (ผู้รับจ้าง)

Q&A / ช่องทางการติดต่อ