จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. จิตอาสาพัศนา เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพลอยแหวน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นวัดเขาพลอยแหวน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

Q&A / ช่องทางการติดต่อ