กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และพนักงาน เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณตลอดเส้นทางถนนบ้านตั้วล้ง-รำฆ้อ หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน เชื่อมต่อ ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ