ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงทะเบียนขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สามารถลงทะเบียนขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี‼️ (จำนวน 2 ชิ้น/คน)

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 1.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง 2.ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ 3.ผู้ที่อาศัยร่วมบ้านเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ 4.ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

ช่องทางลงทะเบียนขอรับชุดตรวจ ATK 1. สแกน QR-CORD (แจ้งชื่อขอรับชุดตรวจ) https://line.me/ti/p/UFkZJmHcGF 2. มารับด้วยตนเองได้ที่ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ในวันและเวลาราชการ) โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 039-609675-7,089-9388616

Q&A / ช่องทางการติดต่อ