มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4,9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค) และชุดตรวจ ATK จำนวน 3 ครัวเรือน แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation (HI) และผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ในเคหสถาน พร้อมทั้ง แนะนำในการปฏิบัติตนระหว่างพักการรักษาและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Q&A / ช่องทางการติดต่อ