ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)

สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่าโรคอีทสโตรก (Heat stroke) เป็นภาวะ ที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนสูงกว่าปกติ โดยมีอาการสำคัญ ได้แก้ ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกายสูง ๔๐ องศาเซลเชียส ส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืด เพ้อ กระสับกระส่าย มึนงง หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักเกร็ง ช็อก จนถึงหมดสติ หากไม่ได้รับการรักษา อย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยมีบุคคลกลุ่มเสี่ยง ดังนี้

(๑) ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแดดร้อนจัด (๒) กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ขวบ และผู้สูงอายุ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถระบายความร้อน ได้ดีเท่าคนหนุ่มสาว (๓) ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง (๔) ผู้ที่มีภาวะอ้วน (๕) ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ (๖) ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก ๒. การป้องกันตนเองจากโรคฮีทสโตรก ดังนี้ (๑) สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ระบายความร้อนได้ดี (๒) ควรอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก (๓) ลดหรือเลี่ยงทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงกลางแจ้งนาน ๆ (๔) สวมแว่นกันแดด กางร่ม สวมหมวกปักกว้าง (๕) ควรดื่มน้ำ ๒-๓ ลิตรต่อวัน เพื่อชดเชยการเสียน้ำในร่างกายจากเหงื่อออก (๖) หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (๗) ผู้ที่ออกกำลังกาย ควรเลือกออกกำลังกายในช่วงเข้าหรือช่วงเย็น เนื่องจากเป็นช่วงที่ อากาศไม่ร้อนมากและเป็นเวลาที่เหมาะสม

Q&A / ช่องทางการติดต่อ