งานตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ล้มกีดขวางทางจราจร

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่เร่งดำเนินการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ล้มกีดขวางทางจราจร บริเวณถนนสาย หมู่ที่ 3 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หลังได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.พลอยแหวน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดเส้นทางจราจรให้ผู้ขับขี่ใช้เส้นทางดังกล่าวสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ