สถานที่ท่องเที่ยว วัดเขาพลอยแหวน

วัดเขาพลอยแหวน 

ภาพจาก thaitour.com

วัดเขาพลอยแหวน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 190 ปี เป็นวัดที่อยู่ใกล้ตัวเมืองอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเพียง 10 กิโลเมตร สามารถแวะกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่รัตนคีรีเจดีย์ และชมพระพุทธบาทจำลองที่อยู่บนยอดเขาและยังได้ชมวิวทิวทัศน์สวยๆของเมืองจันทบุรีจากบนยอดเขา วัดเขาพลอยแหวนอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองจันทบุรีอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก

วัดเขาพลอยแหวน เดิมเป็นวัดเล็กๆ สร้างขึ้นในปี จุลศักราช 1183 (ปี พ.ศ.2364) โดยพระยาจันทบุรี ที่ชื่อ พระนนทบุรี (สองเมือง) เป็นผู้สร้างขึ้นในช่วงที่ย้ายตัวเมืองมาตั้งที่ค่ายเนินวงได้ราว 2 ปี ต่อมาได้มีการสร้างเจดีย์ และมณฑป เพิ่มเติมขึ้นบนบริเวณยอดเขา และกลายเป็นจุดชมวิวที่เห็นทัศนียภาพเมืองจันทบุรีได้โดยรอบ นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส และทรงเคยตรัสว่า ภูมิประเทศของวัดเขาพลอยแหวน เหมือนกับเขาสัตนาถ (เขาวัง) ที่เมืองราชบุรี ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2530

บริเวณวัดเขาพลอยแหวน โดยรอบจะเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติ มีต้นไม้ครึ้ม ร่มรื่น และยังคงอนุรักษ์ต้นไม้ต่างๆ ไว้ตามธรรมชาติ บริเวณวัดด้านล่าง มีอุโบสถ และเมรุเผาศพ สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา เลยจากอุโบสถไปหน่อย จะมีซุ้มศาลา และบันไดทางขึ้นเขาอีก 600 กว่าขั้น ที่สามารถเดินขึ้นไปยังรัตนคีรีเจดีย์ มณฑป และจุดชมวิว

โบราณสถานบริเวณวัดเขาพลอยแหวน

พระบรมธาตุรัตนคีรีเจดีย์จากหลักฐานบนศิลาจารึกการสร้างเจดีย์ได้ระบุไว้ว่าเจดีย์สร้างโดยพระยาไกรโกษา(หรือสองเมือง ผู้สร้างวัดเขาพลอยแหวน) สร้างขึ้นเมื่อวันเสาร์ เดือน 11 จุลศักราช 1198 ปีวอก (หรือ พ.ศ.2379) โดยสร้างแบบก่ออิฐถือปูนเป็นเจดีย์ทรงกลมลังกา มีขนาดกว้าง 5 วา สูง 6 วา 3 ศอก เดิมสร้างไว้โดยยังไม่มีชื่ออะไร ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เคยเสด็จธุดงค์ขณะทรงผนวชเป็นพระภิกษุจึงทรงโปรดเกล้าฯให้พระยาพิชัยธิบดีศรีรณรงค์ฤาชัย (โต บุญนาค) ซึ่งเป็นตำแหน่งของพระยาจันทบุรีในขณะนั้น บรรจุพระบรมธาตุไว้ในเจดีย์ และให้เรียกว่า”รัตนคีรีเจดีย์”ต่อมาในปี พ.ศ.2495 ได้มีการบูรณะปฏิสังขรองค์พระเจดีย์ ทำให้เจดีย์มีขนาดกว้างขึ้น และสูงขึ้น เป็นกว้าง 6 วา สูง 7 วา 3 ศอก

มณฑปได้สร้างขึ้นข้างๆ”รัตนเจดีย์”แต่สร้างขึ้นภายหลัง เมื่อปี พ.ศ.2471 เป็นมณฑปจตุรมุข ฐานกว้าง 4 วา 2 ศอก สูง 7 วา ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง เป็นทองเหลืองเพื่อแทนรอยพระพุทธบาทเดิมที่เป็นศิลาทราย สันนิษฐานว่าเป็นศิลาที่ย้ายมาจากเมืองเพนียดหน้าวัดทองทั่ว ปัจจุบันศิลาชิ้นนี้แตกหักจึงถูกเก็บรักษาไว้ในศาลาข้างรัตนคีรีเจดีย์

ที่อยู่ :เลขที่ 30 หมู่ 4 บ้านห้วยระกำ ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่

การเดินทาง :เดินทางจากตัวทางเดียวกับโบราณสถานค่ายเนินวงและเลี้ยวขวาที่สามแยกเข้าเส้น 3147 ผ่านป้อมค่ายเนินวง ผ่านทางแยกเข้าตลาดบางกะจะ ไปประมาณ 4 กม.

เวลาให้บริการ :ทุกวัน

ค่าบริการ :ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.039-494155-7


Q&A / ช่องทางการติดต่อ