โครงการถ Mobie พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี จะมีรถ Mobie พาณิชย์ มาตั้งจุดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคาถูกต่ำกว่าท้องตลาด ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-12.00 น. บริเวณ หน้าสนามฟุตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ