GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

1210661843เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน

ข้อมูลเบื้องต้นทั่วไป

เวลาเปิดทำการ   ทุกวัน 

ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าชม

หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานวัฒนธรรม

โทรศัพท์   039-303298-9

ประวัติโดยย่อของ “เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน”

ตั้งอยู่ใน  ต.เขาพลอยแหวน  อ.เมือง  อยู่บนเส้นทางหลวงหมายเลข 2147  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2375  บนจุดที่สูงของเขาพลอยแหวนเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  และมีมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองที่สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2471  แทนพระพุทธบาทเดิมที่แตกหัวแล้ว  บริเวณโดยรอบวัดเขาพลอยแหวนเป็นแหล่งขุดพลอยแห่งแรกของจังหวัดจันทบุรี  ซึ่งปัจจุบันบ่อพลอยมีจำนวนน้อยลง  แต่ยังมีบางแห่งเปิดดำเนินการอยู่

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ค่ายเนินวง  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี  เหมืองพลอยบางกะจะ  วัดพลับ

 

 


78109

 

 วัดสระแก้ว และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว

น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระแก้ว ที่วัดสระแก้ว ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แหล่งหนึ่ง ซึ่งจะนำไปรวมกับ น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำพระนารายณ์ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี และน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง และประกอบพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน 3 คืน เพื่อนำไปประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี

 

ที่อยู่ : ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
การเดินทาง : เดินทางจากตัวจังหวัดตามถนนสายพระยาตรัง - ท่าใหม่ ถึง กิโลเมตรที่ 8 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ 3 กิโลเมตร

 

เวลาให้บริการ : ทุกวัน
ค่าบริการ : ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โทร.