GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1.ใครบ้างต้องชดใช้
2.เคยได้ แล้วไม่ได้
3.กลัวเกิดม็อบ
4.เสียงดังจังเลย
5.แจ้งจริงไหม

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

พรบ ประกอบกิจการพลังงาน

พรบ ข้อมูลข่าวสาร

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง 1. ขอดูคะแนนโหวตให้ออก 2. อาหารกลางวันของหนู 3. งานใหญ่ คุมให้ดีนะ 4. อยากรู้คะแนนของช้องปีบ 5. ลูกผมเรียนเก่ง(อ่านเพิ่มเติม)