ขอเชิญบริจาค ณ ศูนย์พักคอยชุมชน (CI) โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม

ศูนย์พักคอยชุมชน (CI) โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน จึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 สามารถร่วมบริจาคสิ่งของ อาหาร เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อาหาร น้ำดื่ม ของใช้ที่จำเป็นสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ณ ศูนย์พักคอยโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อมสถานที่รับบริจาค เทศบาลเมืองท่าใหม่ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.ศูนย์พักคอยโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม วันเสาร์ – อาทิตย์ – วันหยุด เวลา 8.30 – 16.30 น.

Q&A / ช่องทางการติดต่อ