แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ รถ Mobile พาณิชย์..ลดราคาช่วยประชาชน

ตามกำหนดการของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ที่จะมีรถ Mobile มาจำหน่ายสินค้าราคาถูกในพื้นที่ ได้มีคำสั่งให้หยุดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.64 – วันที่ 9 ส.ค.64 และจะเริ่มจำหน่ายสินค้าอีกครั้งในวันที่ 10 ส.ค.64 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน จึงขอแจ้ง #ยกเลิก!! กำหนดการจำหน่ายสินค้าในวันที่ 1 ส.ค.64 และ วันที่ 4 ส.ค.64
ส่วนกำหนดการที่เหลือยังคงจำหน่ายสินค้าตามกำหนดเดิม ดังนี้

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ วัดสระแก้ว

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ วัดสระแก้ว

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ วัดสระแก้ว

Q&A / ช่องทางการติดต่อ