ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ ( แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต )

ขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

ขอความร่วมมือตอบแบบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ./เทศบาล/อบต.)

ขอความร่วมมือตอบแบบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ./เทศบาล/อบต.) คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม “Line Official Teen Club”

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม “Line Official Teen Club” เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริมการเข้าถึงบริการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อให้ได้รับข้อมูลและการบริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของแต่ละคน โดยอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว หากท่านใดสนใจสามารถแสกนคิวอาร์โค้ด Line Officail Teen Club ตามรูปภาพด้านล่างนี้

กศน.ตำบลเขาวัว และ กศน.ตำบลพลอยแหวน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

กศน.ตำบลเขาวัว และ กศน.ตำบลพลอยแหวน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 นี้ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวที่สัมผัสเสี่ยงสูงพร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ นางจิตรลดา สุทธิผล (สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

1 2 3 11
ติดต่อเรา