ทต.เขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินงานตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้ยื่นล้ำแนวสายไฟฟ้าริมทางสาธารณะ ซ.ดีปรี ม.9

งานตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้ยื่นล้ำแนวสายไฟฟ้าริมทางสาธารณะ ซ.ดีปรี ม.9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 03/09/64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้ที่ยื่นล้ำแนวสายไฟฟ้าริมทางสาธารณะ ซ.ดีปรี ม.9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร กิ่งไม้ร่วงล่นและทัศนียภาพการมองเห็นในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ